انرژی

آخرین اخبار با موضوع «انرژی»

آژانس بین‌المللی انرژی: اوپک پلاس اکنون به سختی نیمی از بازار نفت را در اختیار دارد

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) می‌گوید که رشد تقاضای نفت و سهم بازار

سردبیر سردبیر

نوسان قیمت نفت در پی توافق اوپک پلاس بر سر کاهش تولید

گروه اوپک پلاس با هدف افزایش قیمت‌ها، با کاهش بیشتر تولید به

سردبیر سردبیر